Jesteśmy certyfikowani do prowadzenia szkoleń

 • - do Licencji Pilota Samolotowego Turystycznego PPL(A)
 • - do Licencji Pilota Samolotowego Zawodowego CPL(A)
 • - do Licencji Pilota Lekkich Statków Powietrznych LAPL(A)
 • - do Uprawnienia na Klasę Samolotów Wielosilnikowych Tłokowych Lądowych MEP(L)
 • - do Uprawnienia do Wykonywania Lotów wg Wskazań Przyrządów IR(A)
 • - do Uprawnienia do Wykonywania Lotów Nocnych VFR noc
 • - do Uprawnienia Instruktora Samolotowego Szkolenia Ogólnego FI(A)
 • - do Uprawnienia do Wykonywania Lotów z Widocznością w Przestrzeni Kontrolowanej CVFR
 • - do Uprawnienia do Wykonywania Lotów wg Wskazań Przyrządów na Samolotach Wielosilnikowych IR/ME
 • - do Uprawnienia Instruktora w Lotach Według Wskazań Przyrządów IRI(A)
 • - do Uprawnienia Instruktora na Klasę Samolotów Wielosilnikowych z Załogą Jednoosobową CRI(SP)M

Dodatkowo po opracowaniu Indywidualnego Toku Szkolenia możemy szkolić w celu wznowienia licencji lub uprawnienia które utraciło ważność, na tej samej zasadzie można u nas dokonać konwersji licencji wydanej przez FAA lub organ Władzy Lotniczej innego państwa nie będącego członkiem JAA/EASA.

Zobacz Certyfikat dla zatwierdzonych organizacji szkolenia (ATO) w formacie PDF

Posiadamy zatwierdzoną przez Prezesa ULC “Procedurę uznawania kwalifikacji nabytych w lotnictwie państwowym”.