FTO

 • Jerzy Domicz

  Domicz Jerzy

  Dyrektor i założyciel FTO.
  Szef Instruktorów Szkolenia
  Praktycznego CFI
 • Jerzy Domicz

  Kupczak Janusz

  Kierownik Szkolenia HT
 • Jerzy Domicz

  Fercowicz Andrzej

  Szef Instruktorów Szkolenia Teoretycznego CGI
 • Jerzy Domicz

  Kowalski Hieronim

  Kierownik Komórki BL
 • Jerzy Domicz

  Nowaczyk Maria

  Wykładowca przedmiotów teoretycznych
 • Jerzy Domicz

  Elantkowski Tomasz

  Wykładowca przedmiotów teoretycznych

CAMO /AMO

 • Jerzy Domicz

  Łozowski Henryk

  Szef techniczny
 • Jerzy Domicz

  Nowicki Krzysztof

  Asystent Szefa Technicznego